Personvernregler

Disse personvernreglene hjelper deg som kunde hos Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS, Henriksen Peisforum AS og Henriksen Peisforum Asker AS og som bruker av henriksen-brensel.no til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forhold til personopplysninger som bruker av henriksen-brensel.no. Disse personvernreglene gjelder for bruk av henriksen-brensel.no.

Gyldig fra 25.05.2020

Denne personvernserklæringen hjelper deg som kunde (både som forretnings- og forbrukerkunde), forhandler og leverandør hos Henriksen Brenselforretning og Varmesenter, Henriksen Peisforum og Henriksen Peisforum Asker, samt bruker av henriksen-brensel.no til å forstå hvilke personlige data vi samler inn, hvorfor vi samler disse opplysningene, hvordan vi bruker dem og hvilke rettigheter du har som bruker av henriksen-brensel.no. Denne erklæringen gjelder for din bruk av henriksen-brensel.no.

Behandlingsansvarlig, Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS, er en norsk juridisk enhet med organisasjonsnummer 924 636 734, som i samarbeide med datterselskaper eier henriksen-brensel.no. Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS er behandlingsansvarlig for dette nettstedet og behandler dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

1. INFORMASJON VI SAMLER INN, JURIDISK GRUNNLAG

Henriksen-brensel.no samler inn personopplysninger for generelle forespørsler, befaringer og henvendelser som omhandler feilsøking eller support på websidene. Personopplysninger er definert som all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar person.

All behandling av personopplysninger hos Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS utføres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1.1 Personopplysninger for generelle forespørsler

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger når du registrerer din informasjon ved generelle forespørsler:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

1.2 Personopplysninger for produktforespørsel

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger når du registrerer din informasjon ved en produktforespørsel:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

1.3 Personopplysninger for befaring

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger når du registrerer din informasjon for befaring:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

1.4 Personopplysninger som er samlet inn for feilsøking eller support

Vi samler inn informasjon du sender til oss når du kontakter oss via post@henriksen-brensel.no, oslo@peisforum.no eller asker@peisforum.no.

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

1.5 Personopplysinger informasjonskapsler

Vennligst se våre separate regler for bruk av informasjonskapsler: Cookie erklæring

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav f.

1.6 Personlige data samlet inn i sosiale medier

I forbindelse med våre sider i sosiale medier og tilsvarende kommunikasjonskanaler kan vi samle anonymiserte statistikker om brukermønstre. For bruk av disse kanalene gjelder medienes egne personvernsregler.

1.7 Personlige data samlet inn fra forretningskunder, forhandlere og leverandører

Vi samler inn følgende personopplysninger om innehavere, kontaktpersoner og eventuelt andre ansatte hos våre forretningskunder, forhandlere og leverandører:

 • Navn
 • Selskap vedkommende er innehaver av eller ansatt i
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Eventuelle andre opplysninger relatert til kunde-, forhandler- eller importørforholdet

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av ovennevnte opplysninger er GDPR artikkel 6, første ledd bokstav f.

2. HVORDAN VI BRUKER DE INNSAMLEDE PERSONOPPLYSNINGENE

Se punkter under for å lese hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn.

2.1 Personopplysninger samlet inn for generelle forespørsler

Personopplysninger som er samlet inn for leads, brukes på følgende måter:

 • Til å kontakte deg for tilbud eller timebestilling for et pristilbud.

Personopplysninger samlet inn for leads blir lagret i opp til 12 måneder .

2.2 Personopplysninger samlet inn for produktforespørsel

Personopplysninger som er samlet inn for leads, brukes på følgende måter:

 • Til å kontakte deg for tilbud eller timebestilling for et pristilbud.

Personopplysninger samlet inn for leads blir lagret i opp til 12 måneder .

2.3 Personopplysninger samlet inn for befaring

Personopplysninger som er samlet inn for leads, brukes på følgende måter:

 • Til å kontakte deg for tilbud eller timebestilling for et pristilbud.

Personopplysninger samlet inn for leads blir lagret i opp til 12 måneder .

2.4 Personopplysninger som er samlet inn for feilsøking eller support

Vi kan behandle dine personopplysninger og besøkslogger når du sender en anmodning om feilsøking eller support for din bruk av henriksen-brensel.no. Slike personopplysninger og besøkslogger brukes ikke til noe annet formål enn å gi deg den anmodede supporten eller feilsøkingen.

Personopplysninger som er samlet inn for feilsøking eller support blir lagret inntil feilen har blitt rettet, og ikke lenger enn 2 måneder.

2.5 Personopplysninger samlet inn via informasjonskapsler

Se våre separate regler for informasjonskapsler: Cookie erklæring.

2.6 Personopplysninger samlet inn fra våre forretningskunder og forhandlere

Vi behandler personopplysninger om innehavere, kontaktpersoner og ansatte hos våre forretningskunder og forhandlere for å kunne utføre våre plikter i henhold til kontrakt, herunder selge produkter, ivareta garanti på våre produkter, håndtere reklamasjoner, følge opp kundeforhold samt andre forretningsmessige disposisjoner.

3. DATABEHANDLERE

Vi kan benytte eksterne databehandlere til å bistå oss i behandlingen av dine personopplysninger for skyløsninger og teknisk support. Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS forblir ansvarlig for slik bruk av databehandlere, og vi skal kun bruke databehandlere som tilfredsstiller våre krav til sikker behandling av personopplysninger, og som er kontraktsbundet til å sikre overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.

4. HVEM VI DELER INFORMASJONEN MED

Personopplysninger samlet inn av oss deles bare internt for generelle forespørsler og befaringer.

5. INFORMASJONSSIKKERHET

Når du gir oss dine personopplysninger på henriksen-brensel.no blir de lagret i vårt servermiljø som driftes av Domeneshop.

Domeneshop har inngått en databehandleravtale med Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS som spesifiserer datasikkerhet, driftsrutiner, tilgangsnivåer, backup-lagringstid og sletting av personopplysninger.

6. DINE RETTIGHETER

Når du gir oss dine personopplysninger kan du kreve tilgang til disse personopplysningene og til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan også kreve rettelse, sletting og begrensninger av behandlingen, og du kan få dine personopplysninger eksportert i et strukturert og vanlig brukt format.

Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

Anmodninger med henvisning til ovennevnte rettigheter kan sendes til post@henriksen-brensel.no.

Du kan sende en klage til din gjeldende personvernmyndighet hvis du mener at Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS ikke har handlet i samsvar med dine rettigheter som registrert person.

7. ENDRINGER I DISSE PERSONVERNREGLENE

Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS forbeholder seg retten til å endre disse personvernreglene, og vil varsle deg om slike endringer før de trer i kraft.  Du samtykker i slike modifikasjoner eller endringer ved å fortsette å bruke tjenesten etter at slik informasjon har blitt gjort tilgjengelig for deg.