EXODRAFT – LEDENDE SIDEN 1957

Exodraft er en danskeid virksomhet som produserer røyksugere og varmegjenning for privat og industriell bruk. Siden 1957 har de solgt over 500.000 røyksugere.

Historie

Exodrafts historie strekker seg tilbake til 1957 i Sorø på Sjælland, hvor grunnleggeren Kai Hermansen fikk den unike idéen om å konstruere en røyksuger som skulle installeres på toppen av skorsteinen og slik skape optimalt trekk i skorsteinene til åpne ildsteder, vedovner og fyrkjeler.

På bakgrunn av denne idéeen oppsto firmaet EXHAUSTO som flyttet til Fyn i 1963. Der gikk man også inn i ventilasjonsbransjen.

I 2007, 50 år etter etableringen av selskapet, valgte man å dele det i to selvstendige enheter for å øke fokuset på service og utvikling av begge forretningsområder: Ventilasjon (EXHAUSTO AS ) og skorsteinstrekkteknologi (EXHAUSTO CDT AS)

Fra Exhausto CDT til Exodraft

Som en naturlig konsekvens av denne strategien ble EXHAUSTO AS (ventilasjon) solgt til VKR Holding i 2010. Det ble samtidig avtalt at navnet på ventilasjonsselskapet skulle beholdes, mens røyksugerne skulle markedsføres under nytt navn og varemerke.

I 2011 fikk derfor EXHAUSTO CDT AS et nytt navn, “exodraft”, og også en ny logo som skiller seg fra det tidligere søsterselskapet.

For øvrig forble alt som før. Samme kvalitetsprodukter, samme kontaktpersoner og samme eiere som tidligere.

Robust konstruksjon

Exodraft røyksugere er konstruert for å kunne tåle temperaturer opp til 250 ° C. Røyksugeren er utført i støpt aluminium og alle skruer og bolter er i rustfritt stål.

Motoren er en temperaturbestandig lukket asynkron motor med engangssmurte kulelagre som er beskyttet mot røykgassen.

En spesiell kjølevinge og kjøleluftsåpninger sikrer kontinuerlig kjøling av motoren. Kabelen er varmebestandig, belastningssikret og er utvendig beskyttet av en panserslange.

Til sammen gir dette røyksugeren høy driftssikkerhet og lang levetid.

Røyksugeren kan åpnes slik at det er enkelt for feieren å feie skorsteinen.  Det er montert et nett i rustfritt stål i utkaståpningen som beskyttelse mot berøring og fugler.

RØYKSUGER TYPE RS

Velegnet for fast brensel

RS er en avtrekksventilator konstruert for horisontalt utkast.

Røyksugeren kan benyttes for alle typer brensel, men egner seg særlig godt for fyrkjeler for fast brensel, peiser og vedovner.

Aksialvingen er utført i rustfritt stål, som gjør at det er enkelt for feieren å rengjøre den for sot og belegg. Røyksugeren plasseres på toppen av skorsteinen, slik at det dannes et undertrykk i røykrør og skorstein.

Røyksugeren inngår i et exodraft-system og skal derfor kobles til en exodraft styringsenhet. Ta kontakt med oss for tilbehør og styringsenheter.

RØYKSUGER TYPE RSV

Anbefalt ved flerløpspipe

Exodraft røyksuger type RSV er en avtrekktrekksventilator konstruert med et kraftig vertikalt utkast.

Røyksugeren plasseres på toppen av skorsteinen slik at det dannes et undertrykk i røykrør og skorstein. Røyksugeren kan benyttes til alle typer brensel, men egner seg særlig godt til bruk sammen med fyrkjeler med fast brensel, peiser og vedovner.

Røyksugeren inngår i et exodraft-system og skal derfor kobles til en exodraft styringsenhet. Ta kontakt med oss for tilbehør og styringsenheter.

RØYKSUGER TYPE RSHT

Anbefalt ved høye temperaturer

RSHT er en avtrekksventilator konstruert for horisontalt utkast.

Røyksugeren er konstruert for å arbeide under ekstreme forhold med meget høye røykgasstemperaturer.

Det patenterte kjølehjulet gjør det mulig for røyksugeren å fungere i kontinuerlig drift ved temperaturer på 500° C ,og i toppbelastningsperioder (inntil 3 minutter) opp til  700° C.

Røyksugeren inngår i et exodraft-system og skal derfor kobles til en exodraft styringsenhet. Ta kontakt med oss for tilbehør og styringsenheter.

RØYKSUGER DRAFTBOOSTER

Anbefalt ved opptenningsproblemer

En Draftbooster røyksuger sikrer at det er lett å fyre opp i en vedovn. Samtidig sikrer den en god og miljøriktig forbrenning, og at det kan legges mer ved i ovnen uten problemer og forhindrer at det siver røyk ut i rommet.

En Draftbooster røyksuger reduserer partikler og røyk i rommet, samt tilsoting av glasset i vedovnens dør.

Installasjon av en Draftbooster røyksuger er svært enkelt og kan gjøres uten hjelp av håndverker.

Med en Draftbooster får man fullt utbytte og glede av vedovnen sin. Man tenner opp og bruker den uten problemer.

Dokumentasjon